Expositie Koopmanspolder in het Poldermuseum te Andijk

De Koopmanspolder bij Andijk, gemeente Medemblik, is de komende jaren het toneel voor eigentijdse landschapsinrichting en waterbeheer. De werkzaamheden in de polder zijn bijna afgerond. Vooruitlopend op de openstelling van de Koopmanspolder na de zomer, is er een tentoonstelling “Koopmanspolder.

Samen werken aan natuur, landschap en waterbeheer voor de toekomst” gemaakt. De tentoonstelling geeft in woord en beeld informatie over de nieuwe inrichting, de proeven met waterbeheer en de historie van de Koopmanspolder.

De tentoonstelling wordt zaterdag 27 april officieel geopend. Vanaf 1 mei 2013 bent u van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken. (Copyright poldermuseum 2013).

Voor meer informatie kunt u terecht opĀ http://www.poldermuseum.nl/

Laat een bericht achter